Podstawowe dane operacyjne

Usługi dla klientów indywidualnych

20162017
4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Łączna liczba RGU 1)
(kontraktowe+przedpłacone)
16.524.936 16.216.128 16.273.840 16.410.325 16.522.597 16.579.337
USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 13.254.598 13.337.038 13.419.539 13.530.164 13.685.044 13.796.153
Płatna telewizja, w tym: 4.766.429 4.785.947 4.835.534 4.882.505 4.942.640 4.984.391
Multiroom 1.021.720 1.031.294 1.058.982 1.072.513 1.099.582 1.114.833
Telefonia komórkowa 6.730.427 6.785.002 6.810.999 6.864.787

6.932.676

6.997.850

Internet 1.757.742 1.766.089 1.773.006 1.782.872 1.809.728 1.813.912
Liczba klientów 2) 5.882.804 5.847.401 5.819.386 5.791.841 5.776.598 5.743.832
ARPU na klienta zgodnie z MSSF3) [PLN] 80,3 81,9
ARPU na klienta zgodnie z MSR3) [PLN] 90,7 89,1 89,6 88,4 89,0 88,7
Churn na klienta 4) 8,3% 8,5% 8,6% 8,8% 8,8% 8,5%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,25 2,28 2,31 2,34 2,37 2,40
Średnia liczba RGU, w tym: 13.119.033 13.313.971 13.379.081 13.467.835 13.596.202 13.741.811
Płatna telewizja, w tym: 4.712.813 4.781.680 4.817.543 4.856.979 4.905.839 4.963.830
Multiroom 995/820 1.029.294 1.051.692 1.064.544 1.082.951 1.108.316
Telefonia komórkowa 6.667.869 6.769.379 6.790.804 6.836.282 6.894.295 6.963.584
Internet 1.738.351 1.762.912 1.770.734 1.774.574 1.796.068 1.814.397
Średnia liczba klientów 5.868.541 5.872.517 5.828.405 5.803.517 5.781.207 5.760.338
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 3.270.338 2.879.090 2.854.301 2.880.161 2.837.553 2.783.184
Płatna telewizja 79.306 48.224 57.183 63.627 79.561 75.159
Telefonia komórkowa 2.972.443 2.646.477 2.616.592 2.623.950 2.579.613 2.539.402
Internet 218.589 184.389 180.526 192.584 178.379 168.623
ARPU na RGU przedpłacone5) [PLN] 19,2 18,7 20,5 20,2 20,1 20,1
Średnia liczba RGU, w tym: 3.341.220 3.050.604 2.882.155 2.863.783 2.851.766 2.789.695
Płatna telewizja 54.083 48.659 69.132 54.950 65.088 58.222
Telefonia komórkowa 3.058.691 2.800.366 2.631.773 2.620.575 2.601.552

2.558.174

Internet 228.446 201.579 181.250 188.258 185.126 173.299

1) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
2) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
3) ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect)

ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 201520162017
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
Polsat - kanały tematyczne 10,52% 11,30% 12,44% 11,58% 11,67% 11,65% 11,65% 11,57% 11,53%
   TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
   TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
   Polsat2 1,42% 1,41% 1,56% 1,31% 1,37% 1,39% 1,63% 1,41% 1,27%
   Polsat Sport 0,35% 0,58% 0,75% 0,45% 0,45% 0,69% 0,37% 0,28% 0,23%
   Polsat Sport Extra 0,09% 0,12% 0,16% 0,12% 0,09% 0,11% 0,07% 0,09% 0,08%
   Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% 0,03%
   Polsat News 0,73% 0,85% 0,91% 0,86% 0,73% 0,77% 0,94% 0,78% 0,72%
   Polsat News 2 0,08% 0,10% 0,09% 0,10% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,10%
   Polsat Café 0,39% 0,44% 0,42% 0,32% 0,34% 0,36% 0,46% 0,40% 0,42%
   Polsat Play 0,70% 0,67% 0,64% 0,65% 0,68% 0,68% 0,68% 0,66% 0,56%
   Polsat Film 0,74% 0,70% 0,80% 0,74% 0,86% 0,74% 0,77% 0,79% 0,76%
   Polsat JimJam 0,17% 0,14% 0,12% 0,22% 0,27% 0,20% 0,22% 0,26% 0,19%
   Polsat Crime&Investigation 0,10% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,14% 0,17% 0,13% 0,12%
   Polsat Food(6) 0,08% 0,08% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,13%
   Polsat Viasat Explore 0,06% 0,05% 0,07% 0,08% 0,10% 0,08% 0,13% 0,13% 0,12%
   Polsat Viasat History 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% 0,16% 0,16% 0,15%
   Polsat Viasat Nature 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
   Polsat Romans 0,15% 0,12% 0,15% 0,15% 0,16% 0,15% 0,17% 0,16% 0,11%
   Disco Polo Music 0,23% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,26% 0,33% 0,26% 0,18%
   MUZO/TV 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 0,03%
   Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
   Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
   Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,03%
DTT
TVP1 8,86% 8,46% 7,51% 8,62% 8,14% 7,32% 7,05% 7,00% 7,41%
TVP2 8,37% 7,79% 6,97% 7,61% 7,40% 7,10% 6,88% 7,27% 7,19%
TVN - kanał główny 12,68% 12,20% 12,04% 12,68% 12,90% 12,69% 11,96% 13,32% 12,78%
TVP Info 1,24% 1,51% 1,70% 1,64% 1,26% 1,22% 1,49% 1,12% 1,22%
ATM Rozrywka 0,77% 0,89% 0,81% 0,88% 0,91% 0,81% 0,86% 0,90% 0,91%
Puls 2 1,88% 1,74% 1,91% 1,89% 2,00% 2,11% 2,01% 1,96% 1,93%
TV PULS 3,84% 3,76% 3,62% 3,61% 3,55% 3,76% 3,81% 3,81% 3,11%
Eska TV(1) 1,04% 0,89% 0,91% 0,82% 0,79% 0,90% 0,97% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,67% 0,45%
Polo TV 1,16% 1,47% 1,41% 1,34% 1,37% 1,29% 1,37% 1,32% 1,08%
TTV - Twoja Telewizja 1,56% 1,65% 1,90% 1,80% 1,88% 1,95% 2,03% 1,96% 1,98%
TVN7 3,25% 3,52% 3,35% 3,64% 3,29% 3,33% 3,53% 3,86% 3,44%
TVP Kultura 0,41% 0,39% 0,40% 0,41% 0,44% 0,43% 0,43% 0,35% 0,43%
TVP Historia 0,60% 0,64% 0,57% 0,61% 0,56% 0,48% 0,51% 0,52% 0,56%
TVP Polonia(8) 0,43% 0,49% 0,41% 0,38% 0,38% 0,41% 0,24% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,95% 1,07% 1,25% 1,08% 1,09% 0,96% 0,88% 0,82% 0,96%
TVP Regionalna 0,55% 0,59% 0,62% 0,57% 0,54% 0,58% 0,59% 0,53% 0,53%
TVP ABC 0,66% 0,65% 0,55% 0,71% 0,76% 0,75% 0,92% 1,12% 1,22%
Stopklatka 0,93% 0,96% 0,96% 0,95% 0,96% 1,06% 1,08% 1,14% 1,03%
Fokus TV 0,67% 0,66% 0,87% 0,81% 0,98% 0,93% 1,02% 0,84% 0,84%
Zoom TV n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,16%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,11% 0,16%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,16% 0,21%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,08%
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95% 13,50% 12,73%
TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30% 3,94% 3,97%
TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73% 1,58% 1,69%
Polsat Sport News(5) 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29% 0,30% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,77%
Grupa Polsat 23,97% 24,65% 25,24% 24,78% 24,40% 25,45% 24,60% 25,07% 24,27%
Grupa TVN 21,76% 22,12% 21,96% 22,66% 22,54% 22,78% 22,61% 23,80% 23,84%
Grupa TVP 24,25% 23,86% 22,60% 24,10% 23,28% 21,71% 21,95% 21,22% 22,03%

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, prime time (17:00 - 23:00)

201520162017
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
Polsat - kanały tematyczne 9,76% 10,63% 11,57% 10,66% 11,10% 11,16% 10,91% 10,90% 11,38%
     TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
     TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
     Polsat2 1,09% 1,12% 1,22% 0,95% 1,02% 1,01% 1,14% 0,98% 0,86%
     Polsat Sport 0,35% 0,66% 0,78% 0,57% 0,64% 0,86% 0,54% 0,33% 0,26%
     Polsat Sport Extra 0,09% 0,09% 0,16% 0,13% 0,10% 0,12% 0,07% 0,08% 0,08%
     Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% 0,03%
     Polsat News 0,52% 0,67% 0,67% 0,63% 0,54% 0,60% 0,70% 0,58% 0,56%
     Polsat News 2  0,09% 0,13% 0,12% 0,13% 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 0,11%
     Polsat Café 0,43% 0,45% 0,43% 0,34% 0,42% 0,41% 0,56% 0,46% 0,51%
     Polsat Play 0,56% 0,49% 0,44% 0,48% 0,52% 0,50% 0,47% 0,48% 0,40%
     Polsat Film 0,82% 0,79% 0,83% 0,78% 0,96% 0,82% 0,83% 0,83% 0,85%
     Polsat JimJam 0,12% 0,08% 0,09% 0,13% 0,16% 0,14% 0,16% 0,18% 0,13%
     Polsat Crime&Investigation 0,06% 0,07% 0,11% 0,09% 0,08% 0,09% 0,11% 0,09% 0,08%
     Polsat Food(6) 0,06% 0,06% 0,11% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,11%
     Polsat Viasat Explore 0,06% 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% 0,06% 0,11% 0,11% 0,09%
     Polsat Viasat History 0,09% 0,09% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,12% 0,08% 0,10%
     Polsat Viasat Nature 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
     Polsat Romans 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,13% 0,13% 0,09%
     Disco Polo Music 0,16% 0,21% 0,22% 0,19% 0,16% 0,18% 0,26% 0,20% 0,14%
     MUZO.TV 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%
     Polsat Sport Fight HD n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
     Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
     Polsat Doku(7) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
DTT
TVP1 11,04% 11,26% 9,86% 10,90% 9,66% 9,60% 9,31% 9,32% 9,04%
TVP2 10,01% 9,24% 8,60% 9,51% 9,05% 8,43% 7,67% 9,02% 8,91%
TVN - kanał główny 14,02% 13,80% 13,96% 14,01% 14,81% 14,41% 14,05% 15,22% 14,44%
TVP Info 1,02% 1,18% 1,37% 1,30% 1,11% 0,98% 1,33% 0,95% 1,00%
ATM Rozrywka 0,64% 0,75% 0,68% 0,70% 0,74% 0,74% 0,80% 0,65% 0,63%
Puls 2 1,64% 1,60% 1,79% 1,70% 1,83% 1,90% 2,05% 1,87% 1,76%
TV PULS 3,98% 3,81% 3,55% 3,49% 3,39% 3,52% 3,91% 3,87% 3,20%
Eska TV(1) 0,71% 0,64% 0,70% 0,63% 0,61% 0,66% 0,68% n/d n/d
8TV(2) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,44% 0,29%
Polo TV 0,79% 1,07% 1,04% 0,92% 0,97% 0,92% 1,06% 0,94% 0,76%
TTV - Twoja Telewizja 1,21% 1,14% 1,42% 1,32% 1,43% 1,45% 1,56% 1,46% 1,58%
TVN7 3,20% 3,47% 3,47% 4,07% 3,24% 3,23% 3,59% 3,76% 3,51%
TVP Kultura 0,39% 0,35% 0,41% 0,38% 0,43% 0,39% 0,38% 0,30% 0,39%
TVP Historia 0,59% 0,64% 0,50% 0,58% 0,50% 0,40% 0,41% 0,37% 0,46%
TVP Polonia(8) 0,33% 0,42% 0,41% 0,35% 0,34% 0,36% 0,23% n/d n/d
TVP Rozrywka 0,77% 0,89% 1,05% 0,89% 0,95% 0,85% 0,72% 0,65% 0,82%
TVP Regionalna 0,65% 0,66% 0,78% 0,69% 0,61% 0,60% 0,73% 0,64% 0,65%
TVP ABC 0,58% 0,59% 0,50% 0,61% 0,69% 0,71% 0,84% 1,07% 1,18%
Stopklatka 0,84% 0,80% 0,80% 0,77% 0,86% 0,86% 0,91% 0,91% 0,87%
Fokus TV 0,55% 0,56% 0,80% 0,75% 0,86% 0,76% 0,81% 0,61% 0,65%
Zoom TV n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,07% 0,15%
Nowa TV(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,10% 0,15%
Metro TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,15% 0,18%
WP TV(4) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,06% 0,06%
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95% 14,34% 13,41%
TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38% 4,29% 4,63%
TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82% 1,59% 1,83%
Polsat Sport News(5) 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26% 0,26% n/d
Super Polsat(5) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,57%
Grupa Polsat 24,54% 25,03% 25,70% 25,33% 25,42% 26,11% 24,85% 25,25% 24,79%
Grupa TVN 21,98% 22,25% 22,43% 22,94% 23,08% 22,98% 23,51% 24,37% 24,42%
Grupa TVP 27,43% 27,12% 25,65% 27,20% 25,70% 24,46% 24,17% 24,31% 24,60%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
(1) Eska TV - od 1 października 2016 kanał nadawany w sieciach kablowych (zakończenie transmisji w DTT)
(2) 8TV - nowy kanał nadający od 1 października 2016 w systemie DTT, który wszedł w miejsce ESKA TV
(3) Nowa TV - nowy kanał nadający w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 9 listopada 2016
(4) WP TV i Metro TV - nowe kanały nadające w systemie DTT, dane za okres monitorowania, tj. od 2 grudnia 2016
(5) od 2.01.2017 - Super Polsat zajął miejsce Polsat Sport News na MUX-2, który pod nazwą Polsat Sport News HD kontynuuje nadawanie w sieciach kablowo-satelitarnych
(6) od stycznia 2017 jako Food Network w Grupie TVN
(7) kanał nadaje od 10 lutego 2017, dane za okres monitorowania 
(8) od 19.07.2016 kanał przestał nadawać w systemie DTT

Ostatnia aktualizacja 01.08.2018