Podstawowe dane operacyjne

Usługi dla klientów indywidualnych

ZASTRZEŻENIE

Prezentowane poniżej wskaźniki operacyjne (KPI) za drugi i trzeci kwartał 2016 roku obejmują wyniki operacyjne Grupy Polsat oraz Grupy Midas, nabytej dnia 29 lutego 2016 roku. W związku z powyższym wyniki operacyjne za analizowane okresy 2016 roku nie są w pełni porównywalne z wynikami operacyjnymi za analogiczne okresy 2015 roku, jednakże wpływ konsolidacji wyników operacyjnych Grupy Midas na raportowany poziom wyników operacyjnych Grupy Polsat jest niematerialny.

Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH
KLIENTOM INDYWIDUALNYM
I BIZNESOWYM 1)
201520152016
3Q4Q1Q2Q3Q
Łączna liczba RGU 2)
(kontraktowe+przedpłacone)
16.395.514 16.469.696 16.469.696 16.531.833 16.711.541

16.545.653

USŁUGI KONTRAKTOWE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12.418.707 12.614.703 12.614.703 12.744.166 12.880.725

13.017.749

Płatna telewizja, w tym: 4.396.361 4.503.320 4.503.320 4.560.267 4.632.246

4.679.114

Multiroom 901.271 936.307 936.307 957.952 972.771

982.068

Telefonia komórkowa 6.505.016 6.516.643 6.516.643 6.536.366 6.559.223

6.616.579

Internet 1.517.330 1.594.740 1.594.740 1.647.533 1.689.256

1.722.056

Liczba klientów 5.937.768 5.916.103 5.916.103 5.893.225 5.862.310

5.860.884

ARPU na klienta 3) [PLN] 88,1 88,3 87,3 87,0 88,4 88,6
Churn na klienta 4) 10,2% 10,0% 10,0% 9,8% 9,0% 8,5%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,09 2,13 2,13 2,16 2,20 2,22
Średnia liczba RGU, w tym: 12.378.586 12.496.080 12.410.649 12.675.864 12.809.438

12.940.680

Płatna telewizja, w tym: 4.376.405 4.441.918 4.404.966 4.532.806 4.595.313

4.654.591

Multiroom 893.001 915.940 887.766 948.366 964.197

977.142

Telefonia komórkowa 6.508.391 6.502.872 6.528.524 6.523.316 6.546.774

6.579.908

Internet 1.493.790 1.551.290 1.477.159 1.619.742 1.667.351

1.706.181

Średnia liczba klientów 5.960.463 5.922.397 6.004.937 5.902.526 5.876.458

5.858.477

USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 3.976.807 3.854.993 3.854.993 3.787.667 3.830.816

3.527.904

Płatna telewizja 60.471 31.972 31.972 35.754 73.544

44.913

Telefonia komórkowa 3.685.092 3.591.736 3.591.736 3.495.733 3.473.228

3.223.224

Internet 231.244 231.285 231.285 256.180 284.044

259.767

ARPU na RGU 5) [PLN] 19,0 18,5 18,3 17,7 18,9

18,7

Średnia liczba RGU, w tym: 3.970.091 3.917.979 3.990.706 3.801.870 3.794.613

3.713.417

Płatna telewizja 41.313 56.743 56.798 36.255 52.114

42.971

Telefonia komórkowa 3.713.656 3.630.863 3.724.268 3.529.840 3.473.104

3.386.794

Internet 215.122 230.373 209.640 235.775 269.395

283.652

1) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
2) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
3) ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect)

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 20152016
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95%
Polsat - kanały tematyczne 10,52% 11,30% 12,44% 11,58% 11,67% 11,65% 11,65%
   TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30%
   TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73%
   Polsat2 1,42% 1,41% 1,56% 1,31% 1,37% 1,39% 1,63%
   Polsat Sport 0,35% 0,58% 0,75% 0,45% 0,45% 0,69% 0,37%
   Polsat Sport Extra 0,09% 0,12% 0,16% 0,12% 0,09% 0,11% 0,07%
   Polsat Sport News 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29%
   Polsat News 0,73% 0,85% 0,91% 0,86% 0,73% 0,77% 0,94%
   Polsat News 2 (od 01.08.14) 0,08% 0,10% 0,09% 0,10% 0,07% 0,08% 0,08%
   Polsat Café 0,39% 0,44% 0,42% 0,32% 0,34% 0,36% 0,46%
   Polsat Play 0,70% 0,67% 0,64% 0,65% 0,68% 0,68% 0,68%
   Polsat Film 0,74% 0,70% 0,80% 0,74% 0,86% 0,74% 0,77%
   Polsat JimJam 0,17% 0,14% 0,12% 0,22% 0,27% 0,20% 0,22%
   Polsat Crime&Investigation 0,10% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,14% 0,17%
   Polsat Food 0,08% 0,08% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10%
   Polsat Viasat Explore 0,06% 0,05% 0,07% 0,08% 0,10% 0,08% 0,13%
   Polsat Viasat History 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% 0,16%
   Polsat Viasat Nature 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
   Polsat Romans 0,15% 0,12% 0,15% 0,15% 0,16% 0,15% 0,17%
   Disco Polo Music 0,23% 0,30% 0,27% 0,25% 0,24% 0,26% 0,33%
   MUZO/TV 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03%
DTT
TVP1 8,86% 8,46% 7,51% 8,62% 8,14% 7,32% 7,05%
TVP2 8,37% 7,79% 6,97% 7,61% 7,40% 7,10% 6,88%
TVN - kanał główny 12,68% 12,20% 12,04% 12,68% 12,90% 12,69% 11,96%
TVP Info 1,24% 1,51% 1,70% 1,64% 1,26% 1,22% 1,49%
ATM Rozrywka 0,77% 0,89% 0,81% 0,88% 0,91% 0,81% 0,86%
Puls 2 1,88% 1,74% 1,91% 1,89% 2,00% 2,11% 2,01%
TV PULS 3,84% 3,76% 3,62% 3,61% 3,55% 3,76% 3,81%
Eska TV 1,04% 0,89% 0,91% 0,82% 0,79% 0,90% 0,97%
Polo TV 1,16% 1,47% 1,41% 1,34% 1,37% 1,29% 1,37%
TTV - Twoja Telewizja 1,56% 1,65% 1,90% 1,80% 1,88% 1,95% 2,03%
TVN7 3,25% 3,52% 3,35% 3,64% 3,29% 3,33% 3,53%
TVP Kultura 0,41% 0,39% 0,40% 0,41% 0,44% 0,43% 0,43%
TVP Historia 0,60% 0,64% 0,57% 0,61% 0,56% 0,48% 0,51%
TVP Polonia 0,43% 0,49% 0,41% 0,38% 0,38% 0,41% 0,24%
TVP Rozrywka 0,95% 1,07% 1,25% 1,08% 1,09% 0,96% 0,88%
TVP Regionalna 0,55% 0,59% 0,62% 0,57% 0,54% 0,58% 0,59%
TVP ABC 0,66% 0,65% 0,55% 0,71% 0,76% 0,75% 0,92%
Stopklatka 0,93% 0,96% 0,96% 0,95% 0,96% 1,06% 1,08%
Fokus TV 0,67% 0,66% 0,87% 0,81% 0,98% 0,93% 1,02%
Polsat - kanał główny 13,44% 13,35% 12,80% 13,20% 12,73% 13,80% 12,95%
TV4 3,38% 3,51% 3,90% 3,90% 3,75% 3,54% 3,30%
TV6 1,42% 1,42% 1,56% 1,65% 1,81% 1,75% 1,73%
Polsat Sport News 0,28% 0,53% 0,60% 0,40% 0,38% 0,43% 0,29%
Grupa Polsat 23,97% 24,65% 25,24% 24,78% 24,40% 25,45% 24,60%
Grupa TVN 21,76% 22,12% 21,96% 22,66% 22,54% 22,78% 22,61%
Grupa TVP 24,25% 23,86% 22,60% 24,10% 23,28% 21,71% 21,95%

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, prime time (17:00 - 23:00)

20152016
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95%
Polsat - kanały tematyczne 9,76% 10,63% 11,57% 10,66% 11,10% 11,16% 10,91%
     TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38%
     TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82%
     Polsat2 1,09% 1,12% 1,22% 0,95% 1,02% 1,01% 1,14%
     Polsat Sport 0,35% 0,66% 0,78% 0,57% 0,64% 0,86% 0,54%
     Polsat Sport Extra 0,09% 0,09% 0,16% 0,13% 0,10% 0,12% 0,07%
     Polsat Sport News 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26%
     Polsat News 0,52% 0,67% 0,67% 0,63% 0,54% 0,60% 0,70%
     Polsat News 2 (od 01.08.14) 0,09% 0,13% 0,12% 0,13% 0,10% 0,11% 0,11%
     Polsat Café 0,43% 0,45% 0,43% 0,34% 0,42% 0,41% 0,56%
     Polsat Play 0,56% 0,49% 0,44% 0,48% 0,52% 0,50% 0,47%
     Polsat Film 0,82% 0,79% 0,83% 0,78% 0,96% 0,82% 0,83%
     Polsat JimJam 0,12% 0,08% 0,09% 0,13% 0,16% 0,14% 0,16%
     Polsat Crime&Investigation 0,06% 0,07% 0,11% 0,09% 0,08% 0,09% 0,11%
     Polsat Food 0,06% 0,06% 0,11% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08%
     Polsat Viasat Explore 0,06% 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% 0,06% 0,11%
     Polsat Viasat History 0,09% 0,09% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,12%
     Polsat Viasat Nature 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%
     Polsat Romans 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,13%
     Disco Polo Music 0,16% 0,21% 0,22% 0,19% 0,16% 0,18% 0,26%
     MUZO.TV 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02%
DTT
TVP1 11,04% 11,26% 9,86% 10,90% 9,66% 9,60% 9,31%
TVP2 10,01% 9,24% 8,60% 9,51% 9,05% 8,43% 7,67%
TVN - kanał główny 14,02% 13,80% 13,96% 14,01% 14,81% 14,41% 14,05%
TVP Info 1,02% 1,18% 1,37% 1,30% 1,11% 0,98% 1,33%
ATM Rozrywka 0,64% 0,75% 0,68% 0,70% 0,74% 0,74% 0,80%
Puls 2 1,64% 1,60% 1,79% 1,70% 1,83% 1,90% 2,05%
TV PULS 3,98% 3,81% 3,55% 3,49% 3,39% 3,52% 3,91%
Eska TV 0,71% 0,64% 0,70% 0,63% 0,61% 0,66% 0,68%
Polo TV 0,79% 1,07% 1,04% 0,92% 0,97% 0,92% 1,06%
TTV - Twoja Telewizja 1,21% 1,14% 1,42% 1,32% 1,43% 1,45% 1,56%
TVN7 3,20% 3,47% 3,47% 4,07% 3,24% 3,23% 3,59%
TVP Kultura 0,39% 0,35% 0,41% 0,38% 0,43% 0,39% 0,38%
TVP Historia 0,59% 0,64% 0,50% 0,58% 0,50% 0,40% 0,41%
TVP Polonia 0,33% 0,42% 0,41% 0,35% 0,34% 0,36% 0,23%
TVP Rozrywka 0,77% 0,89% 1,05% 0,89% 0,95% 0,85% 0,72%
TVP Regionalna 0,65% 0,66% 0,78% 0,69% 0,61% 0,60% 0,73%
TVP ABC 0,58% 0,59% 0,50% 0,61% 0,69% 0,71% 0,84%
Stopklatka 0,84% 0,80% 0,80% 0,77% 0,86% 0,86% 0,91%
Fokus TV 0,55% 0,56% 0,80% 0,75% 0,86% 0,76% 0,81%
Polsat - kanał główny 14,78% 14,40% 14,12% 14,68% 14,32% 14,95% 13,95%
TV4 3,46% 3,64% 4,05% 3,99% 3,94% 3,78% 3,38%
TV6 1,39% 1,33% 1,48% 1,49% 1,65% 1,74% 1,82%
Polsat Sport News 0,26% 0,56% 0,56% 0,35% 0,38% 0,39% 0,26%
Grupa Polsat 24,54% 25,03% 25,70% 25,33% 25,42% 26,11% 24,85%
Grupa TVN 21,98% 22,25% 22,43% 22,94% 23,08% 22,98% 23,51%
Grupa TVP 27,43% 27,12% 25,65% 27,20% 25,70% 24,46% 24,17%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
Dane dla Disco Polo Music liczone od maja 2014
Polsat News 2, nazwa obowiązuje od 01.08.2014 (od 9.06.2014 Polsat News+, wcześniej Polsat Biznes)
Oglądalność kanału Polsat Volleyball 1 w okresach nadawania 30-31.08 i 01-21.09 
MUZO.TV - kanał nadaje od 26 września 2014, w raporcie dane ujęte od października 2014

Ostatnia aktualizacja 01.02.2017