Obligacje

Cyfrowy Polsat S.A. - PLN, Obligacje Serii A 

Główne informacje

Emitent:  Cyfrowy Polsat S.A.  
Seria/ISIN: Seria A, PLCFRPT00039 (CPS0721)  
Rynek notowań: Catalyst (ASO GPW) 
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN  
Liczba wyemitowanych obligacji:  1.000.000
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: 21 styczeń i 21 lipiec  
Oprocentowanie: zmienne  
WIBOR 6M +250bps  jeśli wskaźnik zadłużenia <3.5x
WIBOR 6M +275bps jeśli wskaźnik zadłużenia 3.5-4.0x
WIBOR 6M +325bps jeśli wskaźnik zadłużenia >4.0x
Data zapadalności: 21 lipca 2021 r.
Sposób oferowania obligacji: oferta publiczna do oznaczonych inwestorów
Zabezpieczenie: brak  
Opcje umorzenia: Data: Cena:
  do 21 lipca 2016 r. 103%
  do 21 lipca 2017 r. 102%
do 21 lipca 2018 r. 101%
po 21 lipca 2018 r. 100%

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji

Rating

Ocena agencji ratingowej

rating korporacyjny Grupyostatnia aktualizacja
Standard & Poors BB+, stabilny 20.12.2017
Moody's Ba2, pozytywny 08.08.2017

Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:

Standard & Poors
Svetlana Ashchepkova
tel.: +7 495 783 4014
e-mail: svetlana_ashchepkova@standardandpoors.com

Osnat Jaeger
tel.: +44 207 176 7066
e-mail: osnat_jaeger@standardandpoors.com 
http://www.standardandpoors.com/

Moody's
Alejandro Nunez
e-mail: alejandro.nunez@moodys.com

Ivan Palacios  
e-mail: Ivan.Palacios@moodys.com 
http://www.moodys.com/

Ostatnia aktualizacja 18.07.2018