Opis działalności

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.

W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: 

  • usług płatnej telewizji cyfrowej, oferowanych przez Cyfrowy Polsat – największego w Polsce dostawcę płatnej telewizji i czołową platformę satelitarną w Europie. Naszym klientom zapewniamy dostęp do około 180 kanałów, w tym ponad 80 kanałów HD oraz nowoczesnych usług OTT (np. Cyfrowy Polsat GO, PPV, VOD) oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online, oferując je w modelu subskrypcyjnym i transakcyjnym (PPV), jak również w wersji bezpłatnej, finansowanej przychodami reklamowymi;
  • mobilnych usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, jak również różne usługi dodane (VAS), które świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel – jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych; 
  • szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat i Plus. Usługi te świadczymy w nowoczesnych technologiach LTE i LTE-Advanced. Oferujemy najszersze pokrycie technologiami LTE w Polsce, a nasi klienci uzyskują najwyższe prędkości transmisji danych spośród ofert udostępnianych przez krajowych operatorów mobilnych;
  • nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę komercyjnego na polskim rynku, oferującego 29 popularnych kanałów telewizyjnych (z czego 19 w jakości HD), w tym kanał główny POLSAT, będący wiodącym kanałem FTA w Polsce; 
  • usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

Naszą działalność prowadzimy w ramach dwóch segmentów biznesowych: w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. 

Solidne wyniki finansowe 2017 r.

9,8 mld PLN

przychodów

3,6 mld PLN

EBITDA

 

 

 

1,7 mld PLN

wolnych przepływów pieniężnych

0,95 mld PLN

zysku netto

2,9x

dług netto/EBITDA (wg SFA)

  • Stabilne, zdywersyfikowane przychody oparte głównie na powtarzalnych usługach kontraktowych
  • Bardzo wysoka marżowość EBITDA wyraźnie powyżej średniej rynkowej
  • Bardzo wysoki poziom konwersji wyników finansowych na gotówkę
  • Szybka redukcja zadłużenia
  • Sprecyzowana długoterminowa polityka dywidendowa
Ostatnia aktualizacja 06.04.2018