Grupa kapitałowa

spolki_pl.png

Łączny udział Cyfrowego Polsatu i Karswell Limited na mocy porozumienia z 5 grudnia 2017 r.

Szczegółowa struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej

Poniższa tabela przedstawia spółki wchodzące w skład organizacji Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2017 roku: 

 SiedzibaPrzedmiot działalnościUdział w ogólnej liczbie głosów
Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, Warszawa działalność radiowa i telewizyjna, telekomunikacja n/d
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa zarządzanie majątkiem trwałym i prawami własności intelektualnej 100%
Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna 100%
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ostrobramska 77, Warszawa reklama 100%
Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa media 100%
Polsat License Ltd. Alte Landstrasse 17, 8863, Buttikon, Szwajcaria obrót licencjami programowymi 100%
Polsat Ltd. 238A King Street, W6 0RF Londyn, Wielkia Brytania nadawanie telewizyjne 100%
Muzo.fm Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa nadawanie i produkcja radiowa 100%
Polsat Brands AG Alte Landstrasse 17, 8863, Buttikon, Szwajcaria zarządzanie prawami własności intelektualnej 100%
Lemon Records Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna 100%
ESKA TV S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna 100%
INFO-TV-FM Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa działalność radiowa i telewizyjna 100%
CPSPV1 Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa usługi techniczne 100%
CPSPV2 Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa usługi techniczne 100%
PL 2014 Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 77, Warszawa działalność telekomunikacyjna 100%
Eileme 1 AB (publ) Stureplan 4C, 114 35 Sztokholm, Szwecja działalność holdingowa i finansowa 100%
Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, Warszawa działalność telekomunikacyjna  100%
Nordisk Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa działalność telekomunikacyjna 100%
Liberty Poland S.A. ul. Katowicka 47, Chorzów działalność telekomunikacyjna 100%
Polkomtel Business Development Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, Warszawa pozostała działalność wspierająca usługi finansowe, handel paliwami gazowymi 100%
Plus TM Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, Warszawa zarządzanie i dzierżawa własności intelektualnej 100%
LTE Holdings Limited Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, Cypr działalność holdingowa 100%
TM Rental Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, Warszawa dzierżawa własności intelektualnej 100%
Litenite Limited Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, Cypr działalność holdingowa 100%
Aero2 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność telekomunikacyjna 100%
Sferia S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa działalność telekomunikacyjna 51%
AltaLog Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa oprogramowanie 66%
Orsen Holding Ltd. Level 2 West, Mercury Tower, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Malta działalność holdingowa 100%
Orsen Ltd. Level 2 West, Mercury Tower, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 3155, Malta działalność holdingowa 100%
Dwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, Warszawa działalność holdingowa 100%
IB 1 FIZAN Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa działalność finansowa (1)
Interphone Service Sp. z o.o. ul. Inwestorów 8, Mielec produkcja dekoderów 100%
Teleaudio Dwa Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa świadczenie usług call center i premium rate 100%
Plus Flota Sp. z o.o. (dawniej Paszport Korzyści Sp. z o.o.)

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

usługi zarządzania i dzierżawy 100%
Polsat JimJam Ltd. 105-109 Salusbury Road, London NW6 6RG, Wielka Brytania działalność telewizyjna 50%
Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 159, Warszawa telekomunikacja oraz radiodyfuzja 50%
Netia S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa działalność telekomunikacyjna 31,76%
TV Spektrum Sp. z o.o.  ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna

34,02%

(1) Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio posiada 100% certyfikatów

Ostatnia aktualizacja 29.05.2018