Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2013 roku

Data: 
30 paź 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2013 roku z dnia 13 listopada 2013 roku na dzień 14 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014