Złożenie oferty w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz

Data: 
25 lis 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku podjęcia w dniu 19 listopada 2014 roku przez Zarząd Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiotu w 100% zależnego wobec Spółki, uchwały w sprawie zamiaru złożenia ofert w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej („Aukcja”), ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 10 października 2014 roku, w dniu 24 listopada 2014 roku Polkomtel złożył wstępną ofertę, zgodnie z wymogami dokumentacji aukcyjnej, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Informację o wyżej opisanej uchwale Zarządu Polkomtel Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 70/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku.
Decyzja o złożeniu ofert w Aukcji podyktowana jest dążeniem Polkomtelu do uzyskania dostępu do kluczowych częstotliwości, pozwalających podnieść jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych
w technologii LTE, jak również rozszerzenia zasięgu użytkowanej sieci LTE.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
rb_71_2014.pdf 169.22 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
71/2014
Ostatnia aktualizacja 14.12.2014