Zakończenie wykonywania opcji sprzedaży akcji spółki Sferia S.A.

Data: 
22 kwi 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w wyniku zakończenia procesu wykonywania prawa opcji sprzedaży akcji w spółce Sferia S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 13/2009 z dnia 13 marca 2009 roku, w dniu 21 kwietnia 2009 roku Spółka sprzedała 350.000 akcji spółki Sferia S.A. na rzecz Polaris Finance B.V. tj. podmiotu wskazanego przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka jako realizującego umowę opcji. Akcje zostały sprzedane za cenę 53.725.884,87 (tj. cenę objęcia akcji w dniu 11 marca 2009 roku 53.396.000 zł powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% rocznie naliczone od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 21 kwietnia 2009 roku).

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014