Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.

Data: 
08 sty 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych (Raporty) przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2008. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp.

Podstawa prawna: § 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach

Załącznik do raportu

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014