Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
04 lip 2008

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 lipca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014