Przystąpienie do systemu ESPI

Data: 
10 kwi 2008

Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. informuje, że Spółka przystąpiła do Systemu ESPI i zamierza rozpocząć przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. w dniu 10  kwietnia 2008 r.

Podstawa prawna: par. 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
01/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014