Odwołanie Stabilizacji

Data: 
20 maj 2008

 Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2008 r. UBS Limited, (Menedżer Stabilizujący), zawiadomił Spółkę i Polaris Finance B.V. (Akcjonariusz Sprzedający), że nie będzie podejmował żadnych działań stabilizacyjnych w związku z ofertą globalną przeprowadzoną przez Akcjonariusza Sprzedającego 67.081.250 istniejących akcji serii E Spółki (Akcje Sprzedawane) oraz, że w związku z tym nie wykona opcji sprzedaży Akcjonariuszowi Sprzedającemu akcji Spółki w liczbie równej do 10% wszystkich Akcji Sprzedawanych (Opcja).

Ponadto, Menedżer Stabilizujący poinformował Spółkę, że żadne działania stabilizacyjne nie były podejmowane w okresie od 6 maja 2008 r. (rozpoczęcie okresu stabilizacji) do 19 maja 2008 r. (odwołanie działań stabilizacyjnych - zakończenie okresu stabilizacji).
Spółka informowała o podpisaniu Umowy Subemisyjnej, stabilizacji i udzieleniu Opcji w raporcie bieżącym nr 5/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014