Korekta skonsolidowanego/jednostkowego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy/Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
17 maj 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), informuje iż z uwagi na podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu premii za 2009 rok, zostały skorygowane:

I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku;
II. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku;
III. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku;
IV. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku.

czytaj więcej

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014