Korekta raportu bieżącego z dnia 17 kwietnia 2009 roku

Data: 
20 kwi 2009

Korekta raportu bieżącego z dnia 17 kwietnia 2009 roku - Informacja o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym numer 18/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku błędnie została podana informacja o momencie powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o przeniesieniu zwrotym akcji. Prawidłowa data powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o przeniesieniu zwrotnym akcji to 16 kwietnia 2009 roku a nie jak zostało podane w raporcie 17 kwietnia 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014