Korekta raportu bieżącego numer 11/2008 z dnia 11 maja 2008 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 r.

Data: 
11 wrz 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym numer 11/2008 z dnia 11 maja 2008 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 r. nastąpił błąd  , w wyniku którego termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2008 r. został określony na dzień 30 października, a powinien zostać określony na 30 września 2008 r.

W związku z powyższym Spółka opublikuje rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2008 r. w dniu 30 września 2008 r.

Podstawa prawna: Paragraf 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014