Informacja o zbyciu akcji

Data: 
20 lip 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 lipca 2012 r. Spółka otrzymała od Pana Dominika Libickiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 92.178  (dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu ośmiu) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

- w dniu 16 lipca 2012 r.: transakcja sprzedaży 2.589 akcji Spółki po cenie 14,86 zł za akcję;
- w dniu 17 lipca 2012 r.: transakcja sprzedaży 56.235 akcji Spółki po cenie 14,63 zł za akcję;
- w dniu 19 lipca 2012 r. : transakcja sprzedaży 33.354 akcji Spółki po cenie 14,63 zł za akcję.

Ponadto Spółka została poinformowana, iż na podstawie dyspozycji złożonej 19 lipca 2011 r. pakiet 400.000 (czterystu tysięcy) akcji Spółki został przeniesiony z rachunku osoby blisko związanej z panem Dominikiem Libickim na jego rachunek, wobec czego następujące transakcje:

- sprzedaży 90.465 akcji Spółki po cenie 15,69-15,74 zł za akcję, dokonane w dniach 24-25 października 2011 r.;
- sprzedaży 8.101 akcji Spółki po cenie 14,76 zł za akcję, dokonana w dniu 3 lipca 2012 r.;
- sprzedaży 766 akcji Spółki po cenie 14,60 zł za akcję, dokonana w dniu 4 lipca 2012 r.,

o których Spółka  informowała w Raportach Bieżących nr 63/2011 z dnia 31 października 2011 r. oraz nr 19/2012 z dnia 10 lipca 2012 r., były dokonane przez Pana Dominika Libickiego osobiście, a nie przez osobę blisko z nim związaną.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014