Informacja o zbyciu akcji

Data: 
26 lis 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 listopada 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 108.490 (sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych:

  • w dniu 20 listopada 2012 r.: transakcja sprzedaży 33.800 akcji Spółki po średniej cenie 15,78 zł za akcję;
  • w dniu 21 listopada 2012 r.: transakcja sprzedaży 74.690 akcji Spółki po średniej cenie 15,79 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014