Informacja o podpisaniu umów na wynajem pojemności satelitarnej od Eutelsat S.A. (umowa znacząca)

Data: 
10 paź 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 9 października 2009 roku powziął informację iż z dniem 1 października 2009 roku zostały podpisane trzy wieloletnie umowy pomiędzy Spółką a Eutelsat S.A. Przedmiotem każdej z umów jest kontynuacja wynajmu transponderów na satelicie HotBird 8. W wyniku podpisania tych umów oraz umowy z dnia 26 lutego 2009 roku (raport bieżący nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku) Spółka dysponuje pojemnością satelitarną na czterech transponderach HotBird 8 i 9.

Wartość podpisanych umów, wyrażona jest w euro i w okresie trwania umów, w przeliczeniu na PLN po kursie 4,2640 zł za 1 euro opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 9 października 2009 roku, wyniesie 340 milionów zł.

Warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Umowy zostały uznane za znaczące w związku z tym iż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

-

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
31/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014