OGŁOSZENIE WSPÓLNEGO PLANU TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE CYFROWY POLSAT S.A. ORAZ EILEME 1 AB (PUBL)

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 516§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 6 grudnia 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. i Zarząd Eileme 1 AB (Publ) Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie o następującej treści:

Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme 1 AB (Publ)

Ostatnia aktualizacja 06.12.2017