Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
20 sie 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 15 września 2010 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2010 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2.Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 września 2010 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/  w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

--------------------------

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 15 września 2010 r. (.pdf)

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 15 września 2010 r.   (.pdf)

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014