Zmiana w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
06 sty 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Pan Andrzej Matuszyński, Członek Zarządu ds. Marketingu i Obsługi Klienta, po pięcioletnim okresie pracy w Cyfrowym Polsacie S.A. złożył rezygnację, ze stanowiska członka zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2010 roku. Jego obowiązki przejmie Dominik Libicki, Prezes Zarządu.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie swojej pracy na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

--

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014