Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku

Data: 
29 paź 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż przesunięty zostaje termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku z dnia 5 listopada 2010 roku na dzień 15 listopada 2010 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014