Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2009 roku (korekta)

Data: 
19 paź 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, korygując raport bieżący numer 14/2009 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r., iż nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2009 roku z dnia 4 listopada 2009 roku na dzień 10 listopada 2009 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2009/kor
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014