Zatwierdzenie aneksów nr 9 i nr 10 do prospektu emisyjnego

Data: 
25 kwi 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2008 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks numer 9 oraz aneks numer 10 do prospektu emisyjnego Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwraca uwagę inwestorom, którzy złożyli zapis na akcje przed udostępnieniem aneksu numer 9 i aneksu numer 10, że zgodnie z przepisem art. 51 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych mogą oni w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia ww. aneksów, tj. do dnia 29 kwietnia 2008 r., uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w firmie inwestycyjnej oferującej akcje spółki Cyfrowy Polsat S.A. stosowne oświadczenie na piśmie.

Załączniki: aneks numer 9 i aneks nr 10

Podstawa prawna: art. 51 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014