Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.

Data: 
07 sie 2008

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż wartość kontraktu wynosi 58.200.000,00 zł.

Podstawa prawna: Paragraf 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014