Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży oraz liczby Akcji Sprzedawanych

Data: 
25 kwi 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2008 r. ustalone zostały:

  1. ostateczna cena sprzedaży akcji serii E spółki Cyfrowy Polsat S.A., oferowanych w publicznej ofercie sprzedaży przeprowadzanej na podstawie Prospektu Emisyjnego spółki Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2008 r. (Oferta), w wysokości 12,50 złotych za jedną akcję, oraz 
  2. liczba akcji serii E spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem Oferty na poziomie 67.081.250, z czego (i) 6.500.000 akcji serii E zostanie zaoferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych a (ii) 60.581.250 akcji serii E zostanie zaoferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 30.724.481 akcji w ramach Oferty Międzynarodowej.

W związku z powyższym, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwraca uwagę inwestorom, którzy złożyli zapis na akcje przed przekazaniem niniejszego raportu bieżącego, że zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych mogą oni w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, tj. do dnia 29 kwietnia 2008 r., uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w firmie inwestycyjnej oferującej akcje spółki Cyfrowy Polsat S.A. stosowne oświadczenie na piśmie.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014