Umowa na dostawę sprzętu odbiorczego z EIC Spain S.L. - umowa znacząca

Data: 
07 paź 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, że w dniu 6 października 2008 roku otrzymał podpisaną przez EIC Spain S.L. umowę na odstawę sprzętu odbiorczego (Umowa). Umowa została zawarta z dniem 2 października 2008 roku. Wartość umów podpisanych z tym dostawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęła 34.877 tysięcy dolarów amerykańskich, co przekracza 10% skonsolidowanych przychodów Grupy Cyfrowy Polsat (przeliczone po kursie NBP z dnia 2 października 2008 r.), a zatem spełnia kryterium określone w artykule 1 punkt 1 ustęp 51 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Umową o największej wartości jest zlecenie z dnia 2 października 2007 r. złożone na podstawie umowy z dnia 14 kwietnia 2005 r. Przedmiotem tego zamówienia jest dostawa dekoderów, a jej wartość wynosi 18.825 tysięcy dolarów amerykańskich.

Wszystkie warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Od dnia dzisiejszego Spółka przyjmuje wartość skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały za kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Spółka uważa, że wartość skonsolidowanych przychodów jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014