Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

Data: 
06 cze 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku, doszło do ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki, w składzie powołanym na kolejną trzyletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2012 roku.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Zygmunta Solorza-Żaka.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa.

W skład Komitetu Wynagrodzeń weszli: Pan Zygmunt Solorz-Żak oraz Pan Heronim Ruta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2012
Ostatnia aktualizacja 07.10.2014