Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 listopada 2008 r.

Data: 
04 lis 2008

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 listopada 2008 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 4 listopada 2008 r.(pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014