Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku oraz informacja o przekazywaniu

Data: 
30 sty 2009

Niniejszym Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

I. Skonsolidowane raporty kwartale
- za IV kwartał 2008 roku - 26 lutego 2009 roku,
- za I kwartał 2009 roku - 12 maja 2009 roku,
- za II kwartał 2009 roku - 11 sierpnia 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 4 listopada 2009 roku.

II. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku - 15 września 2009 roku.

III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 9 czerwca 2009 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2009 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust. 4 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014