Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Data: 
23 mar 2009

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Niniejszym Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

I. Skonsolidowane raporty kwartale
- za I kwartał 2009 roku - 12 maja 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 4 listopada 2009 roku.
II. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku - 20 sierpnia 2009 roku.
III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 26 marca 2009 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2009 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014