Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd

Data: 
13 sie 2010

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 25/2010 z dnia 31 lipca 2010 roku (Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd)  Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Zarządu sporządzonego w trybie art. 516(5) Kodeksu spółek handlowych uzasadniającego połączenie Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzone w trybie art. 5165 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014