Spłata części kwoty głównej w ramach Umowy Kredytowej z dnia 9 października 2007 roku

Data: 
06 cze 2008

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 5 czerwca 2008 roku Spółka, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej z dnia 9 października 2007 roku z Bankiem Pekao S.A., dokonała spłaty części kwoty głównej w wysokości 50 milionów złotych. Spłata została dokonana ze środków własnych Spółki. Pozostała kwota do spłaty wynosi 141,8 milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem ostateczna  spłata kredytu nastąpi dnia 5 września 2009 roku.

Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014