Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Praga Business Park

Data: 
31 gru 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Cyfrowy Polsat S.A. oraz Praga Business Park Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki Praga Business Park Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Cyfrowy Polsat S.A. (spółka przejmująca) zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Cyfrowy Polsat S.A. jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce posiadającą 2.402.524 abonentów (stan na dzień 30 września 2008 r.). W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów. Swoje usługi sprzedaje na terenie całej Polski. Cyfrowy Polsat S.A. umożliwia swoim abonentom odbiór 72 polskojęzycznych kanałów telewizyjnych, wśród których znajdują się między innymi kanały sportowe, muzyczne, rozrywkowe, informacyjne, dla dzieci, edukacyjne oraz kanały filmowe. Świadczy również usługi telekomunikacyjne, będąc operatorem wirtualnej sieci komórkowej (MVNO).

Praga Business Park Sp. z o.o. była, przed dokonanym połączeniem, właścicielem i administratorem nieruchomości położonej w Warszawie, pod adresem ul. Łubinowa 4a, gdzie mieści się siedziba Cyfrowego Polsatu S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2008
Ostatnia aktualizacja 20.10.2014