Przedterminowa spłata części kredytu terminowego

Data: 
10 wrz 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2013 r. dokonał przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) w wysokości 100 mln zł (sto milionów złotych), na którą złożyły się: obowiązkowa przedpłata, wynikająca z warunków umowy kredytowej, będąca sumą wpływów ze sprzedaży spółki RS TV S.A. (o której Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.) oraz dobrowolna przedpłata.

Kredyt terminowy został udzielony Spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1.400 mln zł przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,90x.

Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma wpływ na proporcjonalne zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2013
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014