Przedterminowa spłata części kredytu terminowego

Data: 
29 sie 2012

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 r. dokonał przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) w wysokości 200 mln zł (dwieście milionów złotych).

Kredyt terminowy został udzielony Spółce w dniu 31 marca 2011 r., w kwocie 1,400 mln zł przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym RB 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r.

Zarząd Spółki uznał powyższą informacja za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Spółki ma wpływ na proporcjonalne zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuacje finansową Spółki w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014