Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołane na dzień 4 lipca 2008 r.

Data: 
26 cze 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) publikuje treść projektów uchwał wraz z  załącznikami, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A., zwołanego na dzień 4 lipca 2008 r.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014