Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
04 lis 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 listopada 2014 roku do składu Zarządu Pana Macieja Steca i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.

Pan Maciej Stec ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem telewizyjnym. Od 1998 roku pracował m.in. w domu mediowym OMD Poland Sp. z o.o. należącym do Omnicom Group, gdzie w latach 1998–2003 zajmował stanowisko dyrektora Brand & Media OMD. Od lutego 2003 do maja 2007 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego biura reklamy Telewizji Polsat – Polsat Media SA (dzisiaj: Polsat Media Biuro Reklamy sp. z o.o. sp.k.). Od maja 2007 jest Członkiem Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Dyrektorem sprzedaży i zakupów zagranicznych.

Pan Maciej Stec nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
68/2014
Ostatnia aktualizacja 05.11.2014