Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
31 lip 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2014 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 2014 roku do składu Zarządu Pana Tobiasa Solorza i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. Po zarejestrowaniu przez odpowiedni Sąd zmian w Statucie Spółki Tobias Solorz obejmie funkcję Wiceprezesa Spółki.

Od lutego 2014 roku Pan Tobias Solorz pełni funkcję Prezesa Zarządu Polkomtel Sp. z o.o. Od listopada 2011 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Polkomtel S.A. (obecnie Polkomtel Sp. z o.o.).

Pan Tobias Solorz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, finansowej i w kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat S.A. (obecnie Telewizja Polsat Sp. z o.o.). W latach 2007 – 2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie S.A. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferii S.A., gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji.

Pan Tobias Solorz jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Tobias Solorz nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
60/2014
Ostatnia aktualizacja 05.09.2014