Powołanie nowego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
14 lip 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2010 roku powołała do składu Zarządu i powierzyła funkcję Członka Zarządu Pani Anecie Jaskólskiej.

Aneta Jaskólska jest radcą prawnym i od 2007 roku pełni funkcje Dyrektora Pionu Prawnego i Regulacji Cyfrowego Polsatu S.A. Jest również Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. oraz  Członkiem Rady Nadzorczej mPunkt Polska S.A. W latach 2004-2007 pełniła funkcję Prokurenta i  Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o.  Aneta Jaskólska posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych.

Aneta Jaskólska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie studiów Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe.

Aneta Jaskólska nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014