Polkomtel otrzymał decyzję o rezerwacji częstotliwości

Data: 
09 wrz 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 września 2014 roku, Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel“), podmiot zależny od Spółki, otrzymał od Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE) decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości. 

W dniu 8 września 2014 roku Prezes UKE dokonał na rzecz Polkomtel rezerwacji częstotliwości z zakresów 1757,5-1759,9 MHz i 1852,5-1854,9 MHz oraz 1777,7-1784,9 MHz i 1872,7-1879,9 MHz (pasmo 1800 MHz). Rezerwacja została wydana na okres kolejnych 15 lat (do 14 września 2029 roku), jest ważna na obszarze całego kraju i neutralna technologicznie. Wymogiem jest pokrycie usługami telekomunikacyjnymi, świadczonymi z wykorzystaniem zarezerwowanych powyższą decyzją częstotliwości, co najmniej 90% obszaru Polski liczonego łącznie z pokryciem usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi z wykorzystaniem zarezerwowanych na rzecz Polkomtel częstotliwości w paśmie 900 MHz na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 11 stycznia 2011 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu Polkomtel spełnia ten wymóg. 

Polkomtel wykorzystuje pasmo 1800 MHz do świadczenia usług w technologii 2G.

Polkomtel zobowiązany jest do dokonania jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości 365,4 mln zł, płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
63/2014
Ostatnia aktualizacja 12.09.2014