Podpisanie warunkowych przedwstępnych umów nabycia akcji w spółce Polskie Media S.A.

Data: 
28 mar 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Cyfrowy Polsat) informuje, iż w dniu 28 marca 2013 r. zostały zawarte warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży akcji Polskie Media S.A. (Umowa) pomiędzy spółką Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Telewizja Polsat), spółką zależną od Cyfrowego Polsatu, a spółką Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sprzedający I) oraz spółką Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sprzedający II).

Na mocy Umów Telewizja Polsat zobowiązuje się do zawarcia umów przyrzeczonych, na podstawie których zobowiązana będzie kupić, a Sprzedający I i Sprzedający II sprzedać łącznie 14.500.000 akcji imiennych spółki Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Polskie Media, Spółka) o wartości nominalnej 10,00 zł każda stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających:

  1. wydania odpowiedniej zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  2. nabycia przez Sprzedającego I bądź Sprzedającego II 2.500 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 25.000 złotych od obecnego akcjonariusza mniejszościowego Spółki.

Spółka Polskie Media jest nadawcą dwóch kanałów rozprowadzanych zarówno drogą naziemną jak i kablowo-satelitarną: TV4 i TV6. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla Zarządu Cyfrowego Polsatu, potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu

Nabycie Polskie Media stanowi dla Grupy Cyfrowy Polsat strategiczny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej Telewizji Polsat. Otwiera możliwość zwiększenia przychodów reklamowych w oparciu o rosnący zasięg i silniejszą pozycję negocjacyjną Grupy, a także możliwość realizacji synergii w obszarach: dostępu i wykorzystania treści programowych, technicznym, reklamy, marketingu i cross-promocji oraz zasobów back-office.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2013
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014