Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. oraz przyjęcie planu połączenia

Data: 
29 sie 2008

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2008 r. podjął decyzję o połączeniu oraz przyjął plan połączenia Spółki  z Praga Business Park Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Połączenie obu spółek pozwoli na optymalizację struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat dla realizacji średnio- i długookresowej strategii działania i pozwoli na optymalizację kosztów działalności w ramach Grupy Cyfrowy Polsat oraz uproszczenie dokumentacji wynikającej z transakcji między podmiotami powiązanymi.

Połączenie nastąpi na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt. 1  Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), w drodze przeniesienia całego majątku spółki Praga Business Park Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na  Cyfrowy Polsat S.A. (spółka przejmująca).

Cyfrowy Polsat S.A.  jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce posiadającą 2.287.656 abonentów (stan na dzień 30 czerwca 2008 r.). W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów. Swoje usługi sprzedaje na terenie całej Polski. Cyfrowy Polsat S.A. umożliwia swoim abonentom odbiór 68 polskojęzycznych kanałów telewizyjnych, wśród których znajdują się między innymi kanały sportowe, muzyczne, rozrywkowe, informacyjne, dla dzieci, edukacyjne oraz kanały filmowe.

Praga Business Park Sp. z o.o. jest właścicielem i administratorem nieruchomości położonej przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Cyfrowego Polsatu S.A.
Plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 §1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 RRM Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

---

Załącznik do Raportu bieżącego 27; Plan połączenia (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014