Pismo TiVi Foundation do Cyfrowego Polsatu w sprawie podmiotu dominującego TiVi Foundation

Data: 
13 mar 2014

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść doręczonego Spółce w dniu 13 marca 2014 r. pisma TiVi Foundation, będącej podmiotem dominującym wobec większościowego akcjonariusza Spółki, spółki Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, w sprawie statusu Pana Zygmunta Solorza-Żaka jako podmiotu dominującego wobec TiVi Foundation w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a tym jako samym podmiotu dominującego wobec Spółki za pośrednictwem Fundacji oraz spółki Pola Investments Ltd.

Załącznik: treść pisma TiVi Foundation (w polskiej i angielskiej wersji językowej)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2014
Ostatnia aktualizacja 16.09.2014