Nabycie udziałów w spółkach tworzących serwis ipla

Data: 
12 mar 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka, Kupujący) informuje, iż w dniu 12 marca 2012 r. zostały zawarte umowy sprzedaży udziałów (Umowa) pomiędzy Spółką, a Bithell Holdings Ltd. (Sprzedający). Umowy dotyczą sprzedaży na rzecz Spółki udziałów w spółkach tworzących serwis ipla, lidera rynku dystrybucji treści programowych (video) w internecie w Polsce.

1. 100% udziałów w Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Redefine)
2. 100% udziałów w Gery.pl Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w likwidacji)
3. 100% udziałów w Frazpc.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
4. 100% udziałów w Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Podmiotem kontrolującym Sprzedającego jest Pan Zygmunt Solorz-Żak.

Strony uzgodniły, że łączna cena za udziały w wyżej wymienionych spółkach, którą Spółka zobowiązana będzie zapłacić na rzecz Sprzedającego wynosi łącznie 150 milionów PLN. Ponadto strony ustaliły, że przeniesienie tytułu prawnego do nabywanych udziałów na rzecz Kupującego oraz płatność za udziały nastąpią w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

Nabyte spółki tworzą serwis ipla, będący liderem rynku online video w Polsce w trzech obszarach: dostępności na różnych urządzeniach - komputerach i laptopach, tabletach, smartfonach, telewizorach z dostepem do Internetu, konsolach do gier, kinach domowych, dekoderach cyfrowych; pod względem ilości oferowanego kontentu, dzięki posiadaniu umów programowych m.in. z Telewizją Polsat, TVP i wieloma studiami filmowymi, np. Warner Bros, Best Film, Kino Świat, Epelpol Entertainment; pod względem ilości użytkownikow oraz czasu przeznaczanego przez jednego widza na konsumpcję kontentu video.

Nabycie serwisu ipla jest dopełnieniem strategii Cyfrowego Polsatu, której kluczowym elementem był zakup Telewizji Polsat, mającej na celu jak najszerszą dystrybucję treści programowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz technologii. Ipla będąca liderem rynku online video wzmacnia pozycję rynkową Cyfrowego Polsatu jako agregatora i dystrybutora kontentu oraz zapewnia istotną przewagę konkurencyjną w ważnym segmencie rynku.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014