Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 marca 2010 r.

Data: 
09 mar 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 marca 2010.

 Akcjonariusz Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 marca 2010 roku Udział w ogólnej liczbie głosów
 Polaris Finance B.V.

 357.968.750

 88,74%

 78,5%

 Zygmunt Solorz-Żak

 21.207.500

 5,26%

 4,7%

 Razem

 379.176.250

 94,00%

 83,2%

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 marca 2010 roku reprezentowanych było ogółem 403 390 756 głosów, stanowiących 88,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C i D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014