Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2010 roku

Data: 
17 gru 2010

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2010 roku.

 Akcjonariusz  Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia  2010 rokuUdział w ogólnej liczbie głosów 
 Zygmunt Solorz-Żak

 21.207.500

 5,5%

 4,7%

 Polaris Finance B.V

 341.967.501

 88,5%

 76,4%

 Razem

 363.175.001

 94,0%

 81,1%

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2010 roku reprezentowanych było ogółem 386.471.384 głosów, stanowiących 86,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014