Liczba abonentów korzystających z usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych na dzień 31 grudnia 2008 roku

Data: 
07 sty 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż na dzień 31 grudnia 2008 roku z usług platformy cyfrowej korzystało 2.726.993 abonentów, co oznacza wzrost o 658.665 abonentów w porównaniu do 2.068.328 abonentów na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014