Korekta raportu nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku - Informacja o podpisaniu umowy z Eutelsat S.A. (umowa znacząca)

Data: 
02 mar 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w raporcie nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku nastąpiła pomyłka pisarska w podanym kursie Euro/Złoty. Prawidłowy kurs wymiany Euro/Złoty, który został użyty przy szacowaniu wartości umowy w Złotych to 4,6578 zł za 1 euro a nie jak zostało podane w raporcie 4,5678 zł za 1 euro.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014