Korekta raportu bieżącego numer 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku - Data spłata części kwoty głównej w ramach umowy kredytowej z dnia 9 października 2007 roku

Data: 
09 cze 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w wyniku pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. błędnie została podana data ostatecznej spłaty kredytu. Poprawna data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 5 września 2010 roku (a nie 5 września 2009 roku jak zostało podane w raporcie bieżącym numer 15/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.).

Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014