Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
13 kwi 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku powziął informacje o zbyciu przez Polaris Finance B.V. 7.918.750 zdematerializowanych akcji Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
 
Przed ww. transakcją Polaris Finance B.V. posiadała 182.943.750 akcji Spółki, co stanowiło 68,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 349.886.251 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 78,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. Powyższy pakiet składał się z:

a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 62,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A., co stanowiło 74,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A., oraz

b) 16.001.249 akcji zdematerializowanych, stanowiących 5,96% kapitału zakładowego, uprawniających do 16.001.249 głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A., co stanowiło 3,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A

Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance B.V. posiada 175.025.000 akcji Spółki, co stanowi 65,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 76,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. Powyższy pakiet składa się z:

a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 62,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A., co stanowi 74,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A. oraz

b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 3,01% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A., co stanowi 1,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014